Sodni tolmač

Strokovnjaki iz podjetja LEX TRA kateri vam lahko nudijo storitve za odvetnike, notarje, podjetja, ter za posameznike. Sodno overjen prevod vam bo opravil sodni tolmač, dokument pa bo pravno veljaven, kar seveda pri navadnem prevodu ne drži. Sodni tolmač bo sodni prevod potrdil z svoj izjavo, žigom, ter podpisom s katerimi vam zagotavlja, da se prevod navezuje na izvirni dokument. Za prevod pa je tudi civilnopravno odgovoren.

 Sodni tolmač

Seveda so tolmači zaupanja vredni, vaše dokumenti pa bodo pri njih na varnem. Podjetje vam bo prevedlo tudi spričevala, diplome, potrdila in razne izpiske iz matičnih knjig, ter uradnih evidenc, ki vam lahko pomagajo do zaposlitve, prodaji nepremične, itd. sodni tolmači bodo posameznikom poleg sodnih prevodov pomagali tudi pri porokah, selitvah, predvsem izkušeni pa so pri prevodu ali sodnem overjanju spričeval, diplom, raznih potrdilih, rojstnih, mrliških, poročnih listi, raznimi prošnjami, oporokami, prodaji, itd. Poleg izkušenosti pa so zanesljivi predvsem na porokah, uradnih enotah, priznanih očetovstva, sodiščih, odvetnikih, notarjih, veleposlaniških, ter konzularnih predstavništvih.

Sodni tolmač za podjetja bo prevajal finančna in letna poročila, pooblastila, računovodske izkaze, poleg pa bo sodeloval tudi z bankami, revizorji, zavarovalnicami, davčnimi svetovalci, itd. Po nepogrešljivi partner za uvoznike, izvoznike, potovalnih agencij, tujih veleposlaništvih, referatih na fakultetah, itd. Sodno bo overil razne prijave v tujinah, pooblastilih, bančnih garancijah, potrdilih o nakazilih za pravne osebe, davčnih odločbah, letnih poročilih, bilanci stanja, splošnih pogojih poslovanja, itd. Zanesljiv bo predvsem na poslovnih in strokovnih predavanjih.

Sodni tolmač za odvetnike in notarje bo prevedel vse vrste različnih pravnih listin, sodno bo overil vse vrste pogodb, potrdil, izjav, sporazumov, notarskih zapisov, sklepov in sodb sodišča, obtožnic, upravnih odločb, tožbah, raznih družbenih pogodb, itd.  Vaš zanesljiv partner bo predvsem na sodiščih, narokih, pogajanjih, raznih sejah, poslovnih in strokovnih pogajanj.

Za dodatne informacije in naročilih pa lahko obiščete njihovo spletno stran.