Katoliški inštitut

katoliski-institut

Zasebna Fakulteta za poslovne vede, torej poslanstvo, strategija in vizija Katoliški inštitut vam nudi zdaleč najboljšo izobrazbo. Torej Katoliški inštitut je zasebna fakulteta, kjer sledijo viziji in poslanstvu njihovega ustanovitelja.

Njihova dejavnost sega tudi v raziskovanje in razvoj na področju humanistike in družboslovja. Torej to da v prvo vrsto ustanavljanje visokošolskih zavodov, raziskovalnih centrov, visokošolskih knjižnic in tudi študentskih domov, ti pa se bodo vsi povezali v katoliško univerzo. Vsekakor mora ta bodoča katoliška univerza predstavljati skupnost njenih učenjakov, tako študentov kot tudi profesorjev, ti pa imajo skupen cilj v raziskovanju, širjenju in ohranjanja znanja, poleg tega cilja pa imajo tudi poseben poudarek na potrebe in pa priložnosti določenih skupnosti. Katoliški inštitut mora kot univerza predstavljati središče, ki bo služil potrebam celotne človeške družbe, in pa tudi središče študija. Ta pa tudi pod isto streho združuje sodelovanje vseh tistih, ki so prispevali k uresničitvi teh ciljev v spodbujevalnem in pa tudi v svobodnem akademskem ozračju.

katoliški inštitut

Katoliški inštitut je torej fakulteta za poslovne vede in je kot zasebna fakulteta avtonomna pri razvoju svoje identitete, prepoznavnosti in pa tudi pri opravljanju poslanstva, katerega ji nalaga ustanovitelj, in kateri tudi veljajo za bodočo katoliško univerzo. Tu pa je seveda pomembno, da ta spoštuje pravice svoje posameznikov in svojih skupnosti, da ti tako ostanejo znotraj meje katoliškega.V okviru samega raziskovanja in pa poučevanja ima Katoliški inštitut seveda svobodo, katera je bila uveljavljena v skladu z metodami znanosti in pa z načeli. Tu pa se mora ta tudi ozirati na skupno dobro in pa seveda na čisto resnico. Katoliški inštitut pa mora tudi gojiti dobra razmerja, torej dobro sodelovanje z drugimi katoliškimi in ravno tako tudi nekatoliškimi univerzami, ki so tudi na nacionalni, regionalni in pa mednarodni ravni. Njihovo sodelovanje pa zajema pedagoške, raziskovalne in še ostale dejavnosti in pa različne projekte, ki so ravno tako povezani s temi dejavnostmi.